Made Sterling Silver

Juli Gurscm Bracelet Sterling Silver Modernist Made In Spain

Juli Gurscm Bracelet Sterling Silver Modernist Made In Spain
Juli Gurscm Bracelet Sterling Silver Modernist Made In Spain
Juli Gurscm Bracelet Sterling Silver Modernist Made In Spain
Juli Gurscm Bracelet Sterling Silver Modernist Made In Spain
Juli Gurscm Bracelet Sterling Silver Modernist Made In Spain
Juli Gurscm Bracelet Sterling Silver Modernist Made In Spain
Juli Gurscm Bracelet Sterling Silver Modernist Made In Spain
Juli Gurscm Bracelet Sterling Silver Modernist Made In Spain
Juli Gurscm Bracelet Sterling Silver Modernist Made In Spain
Juli Gurscm Bracelet Sterling Silver Modernist Made In Spain
Juli Gurscm Bracelet Sterling Silver Modernist Made In Spain
Juli Gurscm Bracelet Sterling Silver Modernist Made In Spain

Juli Gurscm Bracelet Sterling Silver Modernist Made In Spain
Bracelet Sterling Silver Modernist Made In Spain. Has a spot with some wear on it.
Juli Gurscm Bracelet Sterling Silver Modernist Made In Spain